Yhdessä teemme huomisen Helsingin

VIHREIDEN johdolla Helsinki voi olla tällainen esimerkki:
menestyvä, tasa-arvoinen kaupunki, jossa huolehditaan
lasten ja nuorten hyvästä koulutuksesta, arvokkaasta ja monimuotoisesta lähiluonnosta ja siitä, että jokaiselle löytyy koti. Sellainen kaupunki, jossa annetaan uusi mahdollisuus ihmisille, joita elämä on koetellut. Kaupunki, jossa ollaan edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

HELSINKI ON KAUPUNKI, jossa päiväkodit ja koulut ovat niin hyviä, että erilaisten lasten vahvuudet ja parhaat puolet huomataan ja niihin uskotaan. Päiväkodeissa ja kouluissa opetetaan suomea ja ruotsia niille, joiden äidinkieli on jokin muu. Helsingissä vanhemmat voivat luottaa siihen, että jokainen koulu, missä päin kaupunkia tahansa, tarjoaa hyvää opetusta. Koulujen ja päiväkotien työntekijät tuntevat, että he voivat työssään antaa lapsille ja nuorille parastaan.

Vihreiden johtama Helsinki investoi tulevaisuuteen, raidejoukkoliikenteeseen ja siihen, että kaupunkiin töihin, opiskelemaan, avioliittoon tai turvaantulevat löytävät asunnon ja voivat ryhtyä rakentamaan elämäänsä ja toteuttamaan haaveitaan. Kasvava kaupunki on elinvoimainen ja houkuttelee yrityksiä, jotka synnyttävät uusia työpaikkoja.

TAITAVAT IHMISET eri puolilta maa- ilmaa haluavat tulla kaupunkiin, jossa rasismia ei hyväksytä, jossa ihmiset ovat valmiita auttamaan toisiaan ja jossa yhteisöllisyyteen kannustetaan esimerkiksi mahdollistamalla yhteisöllinen asuminen. Ihmisten oma aktiivisuus ja julkiset palvelut yhdessä huolehtivat ihmisistä, joiden elämäntilanne on vaikea ja hauras. Tällaisen tulevaisuuden puolesta haluaisin tulevina vuosina Helsingin pormestarina tehdä teidän kanssanne töitä.

Huomisen Helsingistä päätetään nyt.

ANNI SINNEMÄKI