Varaa valita vihreästi

Kasvavan kaupungin on satsattava uusiin asuinalueisiin, sujuvaan
joukkoliikenteeseen ja palveluihin. Kansanedustaja
Ozan Yanarin mukaan Helsingillä on oltava rohkeutta tehdä investointeja, jotka tuottavat hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle.

”Helsinkiin muuttaa koko ajan lisää ihmisiä työn ja opiskelujen perässä. Meidän täytyy tarjota näille ihmisille kohtuuhintainen koti, sujuva arki ja vaivaton liikkuminen paikasta toiseen. Nykyiset ja tulevat helsinkiläiset haluavat, että meille on asuntoja ja työtä, että pääsemme paikasta toiseen ja palvelut ovat toimivia ja lähellä.”

Helsingissä Vihreät ovat tavoitelleet sitä, että sujuvaan ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen panostetaan erityisesti raideliikennettä ja pyöräteitä kehittämällä. Kyse ei ole pikkusummista. Kun liikennehankkeita on aloitettu, Vihreät ovat huolehtineet siitä, etteivät isot investoinnit johda kohtuuttomiin matkalippujen hinnankorotuksiin.

”Meillä on varaa investointeihin, sillä Helsinki on veronmaksajille vetovoimainen kaupunki: velkaantuminen on kurissa ja työpaikkoja ja palveluita on tarjolla”, Yanar muistuttaa.

Yanarin mukaan uusille asuinalueille on tärkeää järjestää toimiva joukkoliikenne rakennusvaiheesta asti. Silloin ei synny kaupunginosia, joissa ihmisten on pakko omistaa auto. Toimiva joukkoliikenne on myös autolla liikkuvien etu, kun ruuhkia on vähemmän.

”Ei saa olla varallisuudesta kiinni, onko ihmisellä mahdollisuus liikkua kaupungissa. Jos matkalippu on liian kallis, ei laadukkaasta joukkoliikenteestä ole edes hyötyjä. Joukkoliikenne tarvitsee riittävästi matkustajia – joukkoja – toimiakseen”, toteaa Yanar.

Julianna Kentala & Silja Uusikangas