Näin rakennamme lisää koteja luonnon ehdoilla

1. Selvitetään, suunnitellaan ja kunnioitetaan luontoa

Hyödynnetään tutkittua tietoa kuten lajikartoituksia. Säilytetään uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien asuinympäristöt.
Kunnioitetaan suojelualueita, vihersormia ja ekologisia käytäviä.
Viherkerroin auttaa hahmottamaan, paljonko tontilla on kasvillisuutta suhteessa sen kokoon. Hiilitaselaskurin avulla taas voidaan arvioida rakentamisen ilmastovaikutuksia.

2. Hyödynnetään uusia vihertämisen tapoja

Viherkatot, kattopuutarhat ja seinäkasvit sitovat hiilidioksidia, lisäävät kaupunkimme viihtyisyyttä ja edistävät terveyttä.
Suunnittelussa tulee jättää tilaa ihmisten omalle toiminnalle kuten viljelypalstoille
ja siirtolapuutarhoille.

3. Helpoilla teoilla lisää monimuotoisuutta

Niittyä nurmikon sijaan! Niitty on nurmikkoa monimuotoisempi elinympäristö. Niittymäiset pientareet edistävät muun muassa biodiversiteetille tärkeiden hyönteisten elinmahdollisuuksia.
Hallittua hoitamattomuutta! Pidetään kulkureitit kunnossa ja turvallisina mutta muu
luonto monimuotoisena ja vapaana.
Luonnontilaiset rannat ja monimuotoinen rantakasvillisuus puhdistavat vesistöjä sitomalla
ravinteita ja tarjoavat pesimäpaikkoja linnuille.

4. Helsingin omaleimaisuus arvoonsa

Kerätään alueiden asukkaiden kokemuksia: miten läheiset puistot, metsät ja luontokohteet koetaan ja miten niitä käytetään. Tämä tieto on arvokasta uusia koteja suunniteltaessa.
Tehdään uutta siten, että se kunnioittaa kunkin kaupunginosan omaa henkeä.
Merellisyyden arvoa ei voi rahassa mitata: pidetään rannat kaikkien yhteisenä.
Elina Moisio & Julianna Kentala