Näin edistämme yhdenvertaisuutta Helsingissä

 

  • Anonyymi rekrytointi kaupungin työpaikkoihin osoittaisi, että Helsinki haluaa vastustaa syrjintää ja rasismia näkyvästi.
  • Esteettömyys on välttämätöntä sekä rakentamisessa että joukkoliikenteessä, jotta jokaisella on iästä, vammasta tai terveydentilasta riippumatta mahdollisuus liikkua kaupungissa.
  • Oikeus suojaan on turvattava hätämajoitusta tarvitseville. Asunnottomuutta on torjuttava asunto ensin -periaatteella: koti on edellytys sille, että elämän muita ongelmia voi lähteä ratkaisemaan.
  • Sukupuoli-identiteettiä tulee kunnioittaa kaikilla tasoilla: esimerkiksi lomakkeissa on aina oltava valittavana muitakin vaihtoehtoja kuin nainen ja mies.
  • Turvakoteja tulee olla riittävästi, ja niihin pitää olla pääsy myös isillä lapsineen.