Miltä Helsinki näyttää sote-uudistuksen jälkeen?

Vuonna 2019 voimaan astuvan sote- ja aluehallintouudistuksen yksi tavoite on siirtää vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta nykyistä leveämmille harteille. Uudistuksen myötä sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Jatkossa maakunta siis suunnittelee, rahoittaa ja johtaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta. Asiakkaat valitsevat itse, minkä maakunnan hyväksymän sote-palvelukeskuksen tuottamia palveluita he käyttävät.

Kuntien muuttuva rooli näkyy kevään kuntavaaleissa. Vaaleissa puhuttava kunnan vastuulle jäävät asiat kuten koulutus, kunnan elinvoimaisuus ja kaavoitus. Vaikka sote-palvelut siirtyvät kaupunginvaltuustolta maakuntavaltuustolle, kaupungissa vaikutetaan jatkossakin kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Tulevaisuuden kaupunginvaltuutetut tekevät päätöksiä, joilla vähennetään eriarvoisuutta, huolehditaan terveellisistä koulutiloista, pidetään huolta luonnosta sekä turvataan kohtuuhintaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Päätös on sinun.

Ella Keski-Panula