Maksuton varhaiskasvatus jokaiselle lapselle

Vihreät ovat puolustaneet päivähoitoa Helsingissä menestyksekkäästi. Yhdenvertainen lapsuus ja perheiden hyvinvointi ovat vihreän politiikan tärkeitä tavoitteita. Seuraavaksi tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus kaikille lapsille.

TIEDÄMME koko ajan enemmän siitä, kuinka suuri merkitys laadukkaalla varhaiskasvatuksella on lapsen tulevaisuudelle. Se lisää lasten välistä yhdenvertaisuutta ja parantaa lasten oppimistuloksia. Se luo pohjan, joka tukee lasta läpi elämän”, kansanedustaja ja Helsingin varhaiskasvatuslauta- kunnan puheenjohtaja Emma Kari sanoo.

VIHREÄT HALUAVAT mahdollistaa jokaisen lapsen yhdenvertaisen oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Siksi varhaiskasvatuksesta pitää tehdä maksutonta niin kuin esiopetus jo on.

”Maksuttomuudesta on Vihreiden aloitteesta käynnistetty selvitys Helsingissä. Asiasta päätetään heti vaalien jälkeen, ja päätökseen vaikuttaa tietysti se, millainen valtuusto meillä on. Vihreät ovattähän sitoutuneita, ja asialla on laaja kannatus lastentarhanopettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa”, Kari muistuttaa.

KUN MAAN HALLITUS esitti massiivisia heikennyksiä päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen, vihreät teki

vät kaikkensa, että lakiesitykset olisivat kaatuneet. Onneksi kunnissa voidaan päättää hallituksen esitystä paremmista ehdoista: Helsingissä pystyimme säilyttämään jokaisen lapsen oikeuden päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen sekä estämään ryhmäkokojen kasvattamisen.

“VARHAISKASVATUKSESSA ei ole kyse siitä, että lapsi viedään vanhempien työpäivän ajaksi johonkin säilöön, vaan se onlapsen oppimispolun alkupää. Jos oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan, on mahdollista, että oppimistulokset laskevat ja lasten välinen eriarvoisuus kasvaa”, Kari toteaa.

 

LAURA J. RANTANEN