Mahdollisuus oppia ja yhdeksän muuta teesiä vihreästä koulusta

 

1. Jokaisessa koulussa on yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia.

2. Koulu ei sairastuta.
Kenenkään ei tarvitse opiskella tai tehdä työtä homeisessa koulussa.

3. Kaikki eka- ja tokaluokkalaiset pääsevät iltapäiväkerhoon.
Yksinhuoltajien ja vuorotyöläisten arki helpottuu myös aamupäiväkerhoilla.

4. Kaikilla on turvallinen koulumatka.
Pyörällä saa ajaa kouluun!

5. Koulu katsoo tulevaisuuteen.
Opetus ja oppimisen tavat on päivitetty vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

6. Uusi kieli opitaan leikin kautta.
Vieraan kielen opiskelu on mahdollista ensimmäiseltä luokalta alkaen.

7. Liikunnan riemu on jokaisen lapsen ja nuoren ulottuvilla perheen varallisuudesta riippumatta.

8. Ammattiin opiskeleva ei putoa.
Ammattikouluissa opiskelevat saavat henkilökohtaista opinto-ohjausta. Opinnoissa pysymistä tuetaan.

9. Koulu ehkäisee syrjäytymistä.
Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi myös ammattikoulut voivat saada rahoitusta, jolla tähdätään yhdenvertaisiin oppimismahdollisuuksiin.

10. Ketään ei kiusata eikä kukaan
jää yksin. Tehdään työtä koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Laura J. Rantanen