Kasvava, kilpailukykyinen, eurooppalainen Helsinki

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa kertoo, miten Helsingistä tehdään entistäkin vetovoimaisempi.

1. Elävä kaupunkikulttuuri syntyy ihmisten aktiivisuudesta sekä yrittäjien mahdollisuuksista luoda uutta. Flow’n ja Lux Helsingin kaltaiset tapahtumat työllistävät ihmisiä ja tuovat matkailijoita. Väestönkasvu mahdollistaa elävän kaupunkikulttuurin, sillä uudet asukkaat luovat kysyntää palveluille ja tapahtumille. Hyvä ruoka ja elävä kaupunkikulttuuri tekevät arjesta hauskaa.

 

2. Helsingin vertailukohtien tulee olla eurooppalaisissa suurkaupungeissa. Pääkaupunkiseudun kunnat voivat  keskinäisen kilpailun sijaan tehdä yhteistyötä,
jotta ne ovat vetovoimaisia niin kulttuurin kuin yrittämisen kannalta.

 

3. Toimiva arki on Helsingin vahvuus, joka houkuttelee tänne ihmisiä ja yrityksiä. Kattava joukkoliikenneverkko ja toimivat julkiset palvelut varmistavat, että Helsingissä on hyvä elää. Ne myös luovat pohjan kestävälle kasvulle. Nuoria yrittäjiä ja huippuammattilaisia voidaan houkutella kohtuuhintaisella asumisella, kiinnostavalla kulttuuritarjonnalla ja raivaamalla yrittäjyyden esteitä.

 

4. Tunneli Tallinnaan on tärkeä seuraavan valtuustokauden hanke, sillä suora raideyhteys Eurooppaan nopeuttaa ihmisten liikkumista Suomen ja Euroopan kaupunkien välillä ekologisesti kestävällä tavalla.

 

5. Kuntapoliitikkojen rooli on antaa tilaa ihmisten ideoille. Esimerkiksi kaupunginosatapahtumat tekevät kaupungista kivan ihmisille. Valtuuston päätöksillä voidaan tukea yrittämistä suhtautumalla joustavasti uusiin ideoihin.