Helsinki, jossa KAIKILLE on mahdollisuuksia

Vihreiden tavoite on Helsinki, joka on kaikille yhdenvertaisesti hyvä paikka asua ja jossa ketään ei syrjitä, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

Yhteiskunnan arvo mitataan sillä, miten se kohtelee heikoimpiaan, ja kunnat ovat avainasemassa, kun ehkäistään syrjäytymistä. Ohisalo tutkii tohtorikoulutettavana köyhyyttä ja tietää, millainen on leipäjonojen Suomi.

“Köyhyyden torjunta ei ole vain taloudellisen niukkuuden poistamista, vaan myös sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman lisäämistä. Kuntien tulee muun muassa tarjota kaikille hyviä kirjastopalveluita, museoita, harrastuspaikkoja sekä mahdollisuuksia kehittää itseään”, Ohisalo sanoo.

Alueellinen eriytyminen ja eriarvoistuminen asettavat etenkin lapset eriarvoiseen asemaan. Siksi Vihreät teki viime vuonna aloitteen lasten eriarvoistumisen torjumiseksi Helsingissä. Aloite on tällä hetkellä valmistelussa.

“Erityistä tukea tarvitseville kouluille on saatava lisärahoitusta, jotta opetus olisi kaikissa kouluissamme yhtä laadukasta eivätkä asuinalueet eriydy”, vaatii Ohisalo.

Suomessa on paljon nuoria, jotka ovat vaarassa jäädä sivuun hyvästä kehityksestä. Moni nuori on jäänyt ilman opiskelupaikkaa tai ensimmäistä työpaikkaa, joten tarvitaan tehokkaita keinoja, joilla nuoret saadaan kiinni työelämään.

“Helsingin pitää turvata jokaiselle nuorelle koulutuspaikka peruskoulun jälkeen ja ottaa koppi nuorista, jotka ovat vaarassa jäädä sivuun. Hallituksen koulutusleikkauksia vastaan taistellaan myös kunnissa turvaamalla ennaltaehkäisevät palvelut, harrastusmahdollisuudet, laadukas varhaiskasvatus ja koulutus kaikille lapsille ja nuorille”, Ohisalo toteaa.

 

Marjukka Kähönen