626

Meri Haahtela

Ihmiset ja luonto! Kaikilla Helsinkiläisillä tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen riippumatta kaupunginosasta tai tulotasosta.
Myös kaupunkilaisilla on oikeus lähiluontoon.

Ehdokasnumero: 626
Ammatti/nimike: kätilö, ensihoitaja
Ikä: 39
Kotisivut: http://www.merihaahtela.net
Kiinnostuksen aiheet: Luonto, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Varhaiskasvatus
Kaupunginosa: Myllypuro

« Takaisin ehdokkaisiin