722

Lilja Tamminen

Suurin haasteemme Helsingin kunnallispolitiikassa on asumisen nouseva hinta, joka syö niin työssäkäyvien ostovoimaa kuin runsaasti verovarojakin asumisen sosiaalietuuksien muodossa – mikä syventää ns. kannustinloukkua. Taustalla on tietenkin se, että asuinkäytössä olevia tiloja ei ole työperäisen maaltamuuton luomaan kysyntään nähden ollenkaan tarpeeksi. Uusi yleiskaava auttaa meitä tässä vasta ensi vuosikymmenellä, joten sillä välin on tartuttava muihin keinoihin laskea asumiskustannusten kuormaa parantamalla rakennusmarkkinoita, säätämällä kiinteistöveroa ja poistamalla tiivistä kaupunkirakentamista haittaavia normeja.

”Asunto ensin” -periaatteella politiikassa lievitämme samalla merkittävästi lukuisia muitakin ongelmia, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitushaasteita, työttömyyttä, henkistä pahoinvointia ja alueellista eriarvoistumista. Oma koti on kullan kallis, mutta monille se on liiankin.

Ehdokasnumero: 722
Ammatti/nimike: työllisyysasiantuntija, yrittäjä
Luottamustoimi: HKL:n johtokunnan jäsen, kaupunginhallituksen IT-jaoston varajäsen
Ikä: 29
Facebook: Klikkaa Facebookiin
Twitter-nimi: @liljaism
Kotisivut: https://liljat.fi
Kiinnostuksen aiheet: Asuminen, Julkinen liikenne, kävely ja pyöräily, Talous
Kaupunginosa: Kallio

« Takaisin ehdokkaisiin