647

Jessica Karhu

Kestävän Helsingin puolesta

Tulevaisuuden Helsinki on entistä ympäristöystävällisempi. Samalla
tiivistyvä pääkaupunki tarvitsee myös viheralueita, yhteyksiä lähisaariin ja asukkaille vapaata julkista tilaa. Asuntopulaan pitää etsiä uusi ratkaisuja ennakkoluulottomasti.

Kaupungin pitää huolehtia myös heikoimmista kulttuuritaustaan katsomatta. Laadukkaat peruspalvelut ovat kunnan ydintehtävä, hyvät koulut, päiväkodit, senioreiden palvelut ja toimiva joukkoliikenne luovat edellytyksiä kukoistavalle taloudelliselle kehitykselle.

Ehdokasnumero: 647
Ammatti/nimike: DI, Kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija
Ikä: 49
Facebook: Klikkaa Facebookiin
Twitter-nimi: @JessicaKarhu
Instagram-nimi: jessicakarhu
Kotisivut: http://www.jessicakarhu.fi
Kiinnostuksen aiheet: Asuminen, Ilmasto, Päätöksenteon avoimuuden ja demokratian edistäminen
Kaupunginosa: Lauttasaari

« Takaisin ehdokkaisiin