Därför älskar vi biblioteken i Helsingfors

ARBETSMILJÖ FÖR DAGENS ARBETSSÄTT För företagare, frilansare, distansarbetande och studerande erbjuder biblioteken arbetsrum men också mötesrum och plats att hålla verkstäder.

FOLKBILDNING. Bibliotekens viktigaste funktion är att de erbjuder fri tillgång till kunskap för alla. Kunskapen kan komma i olika former, också digitalt.

LEVER I TIDEN. På biblioteken hittar pensionärer hjälp med datorer, kan ungdomarna tillbringa eftermiddagarna, kan man låna gångstavar eller få nya idéer.

MÖTESPLATSER. Biblioteken är platser där människor i olika åldrar och med olika bakgrund möts.

UTFORMAS TILLSAMMANS MED HELSINGFORSARNA. Invånarna har varit med och påverkat innehållet till exempel i Månsas-huset och i det kommande Centrumbiblioteket.

VARIERANDE LÄRMILJÖ. Skolorna kan utnyttja biblioteken som en alternativ lärmiljö.

ÖPPNA FÖR ALLA. Biblioteken är ett av de få icke-kommersiella utrymmena i staden. I framtiden vill De Gröna att öppettiderna förlängs och att bibliotekshusen blir ännu mer tillgängliga också för invånarnas egna idèr och initiativ.